YAPI DENETİM HAKEDİŞLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

Açıklama: YAPI DENETİM HAKEDİŞLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER
Kategori: YAPI DENETİM HAKEDİŞLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER
Eklenme Tarihi: 19 Kasım 2012
Geçerli Tarih: 29 Haziran 2017, 10:24
Site: İpsala Belediyesi | ipsala.bel.tr
URL: http://www.ipsala.bel.tr/haber_detay.asp?haberID=794


 

1 NOLU HAKEDİŞ;

 

 • Subasman seviyesine kadar olan kalıp-demir imalat tutanakları, beton döküm tutanakları ve bunlara ait beton basınç deney raporları ile demir çekme deney raporları,
 • Personel imza sirküsü ve bildirgesi,
 • Damga vergisi makbuzu,
 • En az %40'lık seviye tutarındaki hakediş bedelinin yatırıdığını gösterir banka dekontları,
 • Seviye tespit tutanağı,
 • Hakediş dilekçesi,
 • Para icmal tablosu,
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı web sitesinden alınan yapı denetim hizmet bedeline ait hakediş raporu,
 • Yapı ruhsatı,
 • Yapı denetim hizmet sözleşmesi,
 • Teknik rapor.

 

2 NOLU HAKEDİŞ;

 • Subasman seviyesinden çatı katına kadar olan kalıp-demir imalat tutanakları, beton döküm tutanakları ve bunlara ait beton basınç deney raporları ile demir çekme deney raporları,
 • Personel imza sirküsü ve bildirgesi,
 • Damga vergisi makbuzu,
 • En az %80'lik seviye tutarındaki hakediş bedelinin yatırıdığını gösterir banka dekontları,
 • Seviye tespit tutanağı,
 • Hakediş dilekçesi,
 • Para icmal tablosu,
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı web sitesinden alınan yapı denetim hizmet bedeline ait hakediş raporu,
 • Yapı ruhsatı,
 • Yapı denetim hizmet sözleşmesi,
 • Teknik rapor.

 

3 NOLU HAKEDİŞ;

 

 • Personel imza sirküsü ve bildirgesi,
 • Damga vergisi makbuzu,
 • En az %100'lük seviye tutarındaki hakediş bedelinin yatırıdığını gösterir banka dekontları,
 • Seviye tespit tutanağı,
 • Hakediş dilekçesi,
 • Para icmal tablosu,
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı web sitesinden alınan yapı denetim hizmet bedeline ait hakediş raporu,
 • Yapı ruhsatı,
 • Yapı denetim hizmet sözleşmesi,
 • Teknik rapor,
 • Isı yalıtım ve toprak vizesi dilekçesi ile bunlara ait teknik raporlar,
 • İnşaatın onaylı cephesi ve fotoğrafı,
 • Duvar-baca örgü tutanağı, ısı yalıtım tutanağı, elektrik ve sıhhi tesisat tutanakları,
 • Bu aşamaya kadar yapılan imalatlarda kullanılan (tuğla, fayans, kiremit, elektrik malz., sıhhi tesisat malz. v.s.) malzemelerin faturaları ile bunlara ait TSE belgeleri.

 

4 NOLU HAKEDİŞ;

 

 • Personel imza sirküsü ve bildirgesi,
 • Damga vergisi makbuzu,
 • En az %100'lük seviye tutarındaki hakediş bedelinin yatırıdığını gösterir banka dekontları,
 • Seviye tespit tutanağı,
 • Yapı denetim uygunluk raporu,
 • Hakediş dilekçesi,
 • Para icmal tablosu,
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı web sitesinden alınan yapı denetim hizmet bedeline ait hakediş raporu,
 • Yapı ruhsatı,
 • Yapı denetim hizmet sözleşmesi,
 • Teknik rapor,
 • İnşaatın onaylı cephesi ve fotoğrafı.