Pazartesi
Parçalı Bulutlu
0°C | 15°C
Salı
Parçalı Bulutlu
1°C | 14°C
Çarşamba
Az Bulutlu
2°C | 14°C

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Seldağ ALTINBAŞ

Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Görevleri


 1. Faaliyet alanıyla ilgili gerekli dokümanlar ve kültürel yayınların satın alınması veya bastırılması yoluyla teminini, gerektiğinde dağıtımını yapmak.
 2. Belediyenin kültürel faaliyetleri ile alakalı her türlü kayıt numunelerini arşivlemek.
 3. İlçenin kültürel zenginliklerini artırıcı çalışmalar, konferans, panel, sempozyum, fuar, festival vb. etkinlikler düzenlemek ve yurt dışı festivallere katılmak.
 4. Güzel sanatlar ve meslek edindirmeye yönelik kurslar açmak.
 5. Folklor eğitimi ve diğer kursları düzenlemek.
 6. Halk oyunları gösterileri ve yarışmaları düzenlemek.
 7. Kültür gezileri, şiir dinletileri, dil kursları, halka açık konferanslar düzenlemek.
 8. Sergi, sinema gösterileri, sinevizyon, anma programları, konser, konferans, seminer, tiyatro, kurslar vb. düzenlemek.
 9. Eğitim yardımlarını organize etmek.
 10. Halkın kentlilik bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.
 11. Diğer kurum ve kuruluşlarla aynı amaçlı programlar yapmak.
 12. İlçenin tarihi kimliğini yaşatmak ve turizime katkı amacıyla bilgi, belge dokümantasyon oluşturmak ve yayınlamak.
 13. Müdürlük faaliyetlerine yönelik duyuru amaçlı bildiri, afiş, davetiye ve pankart tasarımı yaparak, dağıtılmasını sağlamak.
 14. Sporun tabana yayılması ve sevdirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak ve bu amaçlar amatör spor kulüplerine gerekli desteği sağlamak.
 15. Özel gün ve haftalarda veya üst yönetimin talebi üzerine beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışma ve turnuvalar düzenlemek.
 16. Kültür Merkezi programlarını ve başvurularını organize etmek.
 17. İlçede bulunan öğrencilere ve gençlere eğitime destek amacıyla kütüphane, internet salonu, satranç salonu, bilardo salonu ve benzeri eğitim ve kültür amaçlı hizmetleri sunmak.
 18. Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlaştırmak.
 19. Kent halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekanlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak.
 20. Belirli gün ve haftalarda düzenlenecek etkinlikleri organize etmek.
 21. Kamuoyundan yansıyan şikayet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak.
 22. İlçe halkının ihtiyaçlarına ve hizmet taleplerine dönük görüşleri tespit etmek, ilgili birimlere iletmek.
 23. Yapılacak olan sosyal yardımlarda muhtarlıklar, yardım kuruluşları, vakıf, dernek vb. kuruluşlarla görüşerek koordinenin sağlanması ve müracaat eden kişilerin uygun olup olmadığının tespitini yapmak. Bu kişilere yardımların ulaşmasını koordine etmek.
 24. Yardımda bulunmak isteyen vatandaş ya da kuruluşlarla temasa geçmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.
 2. Personel arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan personelin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.
 3. Personelin gizli sicillerini düzenlemek, her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek, müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak.
 4. Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak.
 5. Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek.
 6. Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak, personelle belirli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek.
 7. Müdürlüğün kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük planlar hazırlayarak, hedefler göstermek.
 8. Harcama yetkilisi olarak, müdürlüğün bütçesini ve programlarını hazırlamak.
 9. İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda mahkemelere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak.
 10. Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumlu olup, Başkanlık Makamınca mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmak.
 11. Müdürlük çalışmalarının, yürürlükteki genel mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.

Memur ve İşçilerin Görevleri

 1. Üstlerinin yaptığı görev bölümüyle kendilerine yöneltilen işleri konuya uygun olarak tam ve zamanında yapmakla sorumludurlar. Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını hazırlar ve takip ederler.

Yürürlük

 1. Bu yönetmelik hükümleri; İpsala Belediye Meclisince kabulü ve yayımı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
Bu yönetmelik hükümleri, İpsala Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

Copyrigt © 2017 İpsala Belediyesi - Web Tasarım: KASA Reklam Ajansı