Pazartesi
Parçalı Bulutlu
0°C | 15°C
Salı
Parçalı Bulutlu
1°C | 14°C
Çarşamba
Az Bulutlu
2°C | 14°C

Fen İşleri Müdürlüğü

Mehmet CENGİZ

İnşaat Mühendisi

Tansu KULA

İşçi- Fen İşleri Görevlisi

Cavit KILIÇ

Elektrik Teknikeri

Mehmet AYAZ

Sıhhi Tesisat Teknikeri


 1. Yıl içinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programının hazırlanmasını ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
 2. Biriminin çalışma programının hazırlanması ve çalışma programlarına uygun çalışmak.
 3. Hazırlanan veya hazırlattırılan proje ve etütlerden, müdürlükçe karar verilen projelerin gerekli onayların alınmasından sonra 4734 sayılı yasa kapsamında her türlü yapım, hizmet ve mal alım ihalelerinin yapılması ve bunlarla ilgili evrakların düzenlenmesi.
 4. Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak, yeni yolların yapılmasını ve mevcut yolların onarılmasını sağlamak.
 5. Belediye sınırları içerisinde yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması çalışmalarını yürütmek.
 6. Yollara araçların hızını kesmek amacıyla hız kesicilerin yapılmasını sağlamak, kaldırımlara araçların park edilmesini önlemek için engelleyici malzeme alımını ve montajını sağlamak.
 7. Genişletilmesi gereken yolların genişletilmesini ve tesviyelerinin yapılmasını, mevcut yolların imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak.
 8. İhtiyaç olması durumunda yollara stabilize serilmesi ve sıkıştırılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 9. İlçe sınırları içerisinde, atık su ve yağmur sularının ilçe halkına zarar vermeyecek şekilde ıslahı için birimin görev alanına giren çalışmaların yapılmasını sağlamak. Bu amaçla mazgalların, ızgara ve ızgara ilavelerinin yapılmasını, ızgara ve bacaların temzilenmesini, seviyelerinin ayarlanması çalışmalarının yerine getirilmesini sağlamak.
 10. İlçe içerisinde yaşanabilecek su ve sel baskınları gibi doğal afetlere müdehale edilmesini ve bu müdehale sırasında kullanılacak malzemelerin zamanında temin edilerek depolanması çalışmalarını kontrol ve koordine etmek.
 11. İmar planına aykırı olarak yollara yapılan tecavüzlerin kaldırılması ile ilgili girişimleri yapmak, özel mülkiyet üzerinden geçirilen yollar ve alt yapıların imar planına uygun şekilde yapılmasını sağlamak.
 12. Resmi ve özel kuruluşların veya vatandaşların, yol kazı çalışmalarına ilişkin taleplerini değerlendirip; ruhsatların verilmesini sağlamak.
 13. Alt yapı çalışmalarında diğer ilgili alt yapı kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak.
 14. Müdürlük emrinde görevli işçi personelle ve / veya ihale yoluyla asfalt kaplama ve yama, bordür, tratuvar yapım ve onarım, yağmur suyu kanalı yapımı, ızgara yapım ve temizliği yapmak.
 15. İlçemizde defin işlemi yapılacak vatandaşlarımızın defin işlemlerini yapmak.
 16. Mevcut mezarlıkların bakım ve onarımını yapmak.

Park ve Bahçe İşleri'nin Görevleri:

 1. İlçenin daha yeşil ve iyi bir görünüm kazanması için, yeni parklar yapmak, yeşil alanların artırılması için çalışmalar yapmak.
 2. İlçedeki yeşil alanların bakım, onarım, koruma ve işletmesini yapmak.
 3. Park, bahçe, meydan, çocuk bahçesi, spor sahaları, yaya bölgeleri ve yeşil alanlar olarak tesis edilecek yerlerin tespit edilmesi, kamulaştırılmasının sağlanmasını, mülkiyeti belediyeye ait, hazineye ait ve kamulaştırılmış alanların yeşil alan olarak etüt, proje ve uygulamalarını yapmak ve / veya yaptırmak.
 4. Spor sahalarının düzenlenmesi, bakım ve onarımı ( basket potalarının, voleybol sahalarının yapılması, soyunma odalarının boyanması, demir korkuluklarının yapılması v.b.) sağlamak.
 5. Belediye için gereken bitkisel materyalin temin edilmesi için fidanlık, sera, temalı park ve bahçeleri tesis etmek, bakım ve işletilme işlemlerini yapmak, artan ihtiyaca göre yenilerini kurmak ve / veya kurdurmak.
 6. Park ve bahçelerle ilgili makine ve teçhizatı almak, alet ve ekipmanı temin etmek, ekonomik olarak işletmek, alımlar ile ilgili şartnameleri hazırlamak.
 7. Fidan, çiçek dikim ve çim ekimi yapmak.
 8. Müdürlük emrinde görevli işçi personelle ve / veya ihale yoluyla park ve yeşil alanların yapılmasını, mevcut parkların bakım, onarımını sağlamak.
 9. Uygulamalar öncesinde gerektiğinde anket çalışmaları yaparak, alınan sonuçlar doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.


Copyrigt © 2017 İpsala Belediyesi - Web Tasarım: KASA Reklam Ajansı