Pazartesi
Parçalı Bulutlu
0°C | 15°C
Salı
Parçalı Bulutlu
1°C | 14°C
Çarşamba
Az Bulutlu
2°C | 14°C

İpsala Sınır Kapısı

İpsala Sınır Kapısı, Türkiye–Yunanistan sınırında ülkemizin Avrupa’ya açılan en modern sınır kapısı olma özelliğine sahiptir. İpsala Sınır Kapısı; Yap-İşlet-Devret modeliyle 25.12.2001 tarihinde UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş.’ne yapılmak üzere ihale edilmiş, 29.09.2002 tarihinde faaliyete başlamıştır.

 Yaklaşık 106.000 metrekarelik bir alan üzerine tesis edilen sınır kapımız İthalat, İhracat, Yolcu (Yerli-Yabancı Turist ve İşçiler) ve Transit geçiş işlemlerinin en yoğun ve hızlı yapıldığı kapıdır.

İpsala Sınır Kapısı, Türkiye–Yunanistan sınırında ülkemizin Avrupa’ya açılan en modern sınır kapısı olma özelliğine sahiptir. İpsala Sınır Kapısı; Yap-İşlet-Devret modeliyle 25.12.2001 tarihinde UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş.’ne yapılmak üzere ihale edilmiş, 29.09.2002 tarihinde faaliyete başlamıştır.

 Yaklaşık 106.000 metrekarelik bir alan üzerine tesis edilen sınır kapımız İthalat, İhracat, Yolcu (Yerli-Yabancı Turist ve İşçiler) ve Transit geçiş işlemlerinin en yoğun ve hızlı yapıldığı kapıdır.

Resmi Kurumlar

Mülki İdare Amirliği

Tel: 0 284 616 1013

İstek ve Şikayet Tel: 0 284 616 1009

Gümrük Müdürlüğü

İpsala Gümrük Müdürlüğü, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Edirne Gümrük ve Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü bağlantısı olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Gümrük Yönetmeliği ile 4926 Sayılı Kaçakçılık ve Mücadele Kanunu olmak üzere gerek dış ticaret gerekse gümrük işlemleri ile ilgili diğer tüm mevzuat çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu faaliyetler;

a. Gümrük İşlemleri
b. Kaçakçılık ve Mücadele faaliyetleri’dir.

Tel: 0 284 616 1022, 616 1583
Faks: 0 284 616 1585
İstek ve Şikayet Tel: 0 284 616 1573

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü

485 Sayılı Gümrük Müsteşarlığı Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8.nci maddesinde verilen görevler ile 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Kaçakçılıkla Mücadele etmekle 5271 Sayılı C.M.K. nun 167.nci maddesine göre çıkarılan, Adli Kolluk Yönetmenliğine göre tevdi edilen Adli Kolluk Görevini ifa eder.

KAÇAKÇILIK İHBARLARI
0 284 616 1581

0 284 616 1588

0 284 616 1597

Müdürlük

0 284 616 1102

Bölge Amiri

0 284 616 1597   Faks: 0 284 616 1598

İstek ve Şikayet.. 0 284 616 1102

Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 
Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, Saymanlık Müdürlüklerinin Görevleri ile ilgili maddesinde ki görevleri yerine getirmekle beraber 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Gümrük Yönetmeliği ve 4926 sayılı Kaçakçılık ve Mücadele Kanunu gereğince tahakkuk ettirilen Gümrük Vergileri ve Cezaların tahsili Saymanlığımız veznesince tahsil edilmektedir.Yine ilgili Kanunlar çerçevesinde Bütçe Gelirleri, Bütçe Giderleri ve Emanetler Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği gereği Muhasebe Kayıt İşlemleri muhasebe servisimizce yürütülmektedir.

Ayrıca Gümrük Veznemizce; Gümrük Teminatı, TRT Bandrol Ücretleri, Refakaten Memur Yollukları, Gümrük Fazla Çalışma Ücretleri, Trafik Para Cezaları, Gümrük Vergisi, Tek ve Maktu Vergiler, İthalde Alınan KDV, Damga Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Pasaport ve Konsolosluk Harçları, Yurt Dışı Çıkış Harçları, İdari Para Cezaları Tahsili yapılmaktadır.

Ayrıca Saymanlığımızca Giderleri hak sahiplerine ödemekle beraber Nakit ve Malların saklanmasından da sorumludur.

Tel: 0 284 616 1580 Faks: 0 284 616 1580

İPSALA KARA HUDUT MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ
İpsala Sınır Kapısına gelen yerli-yabancı yolcular bu bürodan faydalanabilecektir. Özellikle turistlere ve gurbetçi vatandaşlarımıza yaz döneminde Türkiye ve Edirne ile ilgili çeşitli tanıtım broşürleri ve Turizm bölgeleri tanıtım haritaları ile açıklayıcı bilgiler sunacaktır.
Tel : 0 284 616 32 88

Kara Hudut Sağlık Denetleme Merkezi 
Tel: 0 284 616 1722
Faks: 0 284 616 1722
İstek ve Şikayet Tel: 0 284 616 1722

PTT 
Tel: 0 284 616 1745
Faks: 0 284 616 1746

İlçe Tarım Müdürlüğü İrtibat Bürosu
Tel: 0 284 616 1167
İstek ve Şikayet Tel: 0 284 616 1028

GİRİŞ ÇIKIŞLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖZEL KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARINA UYGULANACAK İŞLEMLER

1-Taşıt Giriş-Çıkış Formu Düzenlenmek Suretiyle Taşıt Getirebilecek Kişiler.


Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik Türk veya yabancı uyruklu turist veya yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan emekli olanlar.

2-
Taşıt Giriş-Çıkış Formu Düzenlenmek Suretiyle Girişine İzin Verilecek Taşıtlar.


Motorlu taşıtlarla birlikte kullanılabilecek karavan ve römorklar da dahil olmak üzere, her türlü özel kara taşıtının girişine izin verilir.

3-
Taşıt Giriş-Çıkış Formu ile Giren Taşıtların Türkiye’de Kullanım Şekli.


Bu kapsamda yurda girmesine izin verilen kara taşıtının kişinin kendi kişisel amaçlarına yönelik olan ve ticari amaç dışında özel kullanılmasına izin verilir.

4-
Taşıt Giriş-Çıkış Formu ile Girişine İzin Verilen Taşıt Sahiplerinden Alınacak Taahhütname, mülkiyet belgesi (taşıtın ruhsatı), sigorta poliçesi (sigorta poliçesinin süresi bitmiş ya da “yeşil kartlarda” Gren Card-Carte Verte Türkiye rumuzu “TR”’nin üzeri çizilmişse geçersizdir. Başka kişi adına düzenlenen mülkiyet belgelerinde geçerli bir vekaletnamenin ibrazı şarttır.

Taşıt Giriş-Çıkış Formu düzenlenmek suretiyle Türkiye’ye özel kullanıma mahsus kara taşıtı getirenlerden, yasal haklarının neler olduğu ve bunların ihlali halinde hangi yaptırımla karşı karşıya kalınacağına ilişkin koşulları belirten bir taahhütname alınır.

5-Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarının Yurtta Kalabileceği Süre.

Türkiye’ye özel kullanıma mahsus kara taşıtı getirilmesi halinde başvuru yapan kişinin geliş amacı ve ibraz edeceği belgeler dikkate alınarak taşıtın yurtta kalacağı süre, gümrük idaresince tespit edilir.

Turistik amaçla Türkiye’ye gelen kişinin ikamet yerinde üzerine kayıtlı bulunan özel kullanıma mahsus kara taşıtı için herhangi bir 12 aylık dönem içinde aralıklı veya aralıksız 6 ay süre verilir.

Copyrigt © 2017 İpsala Belediyesi - Web Tasarım: KASA Reklam Ajansı